Welkom op het MvM Journaal!


Het MvM Journaal bevat nuttige actuele informatie over de loonheffingen voor de professional.
Zie ook www.loonheffing.nl voor uitgebreide en unieke informatie over de loonheffingen.

Zoeken

woensdag 25 december 2013

Drie nieuwe beleidsbesluiten uitgebracht over pensioenen, RVU's e.d.

De staatssecretaris van Financiƫn heeft drie beleidsbesluiten uitgebracht.

Het gaat om:

(besluit van 17 december 2013, nr. BLKB 2013/2201M)

Dit besluit bevat een goedkeuring, vooruitlopend op wetswijziging, wegens de verhoging van de AOW-leeftijd. De goedkeuring maakt onder voorwaarden een verlenging van de looptijd mogelijk van uitkeringen uit VUT-regelingen, overbruggingspensioenen, prepensioenen en overbruggingslijfrenten.

(besluit van 18 december 2013, nr. BLKB2013/2200M)

Dit besluit bevat een goedkeuring voor regelingen voor vervroegd uittreden in het kader van sociale plannen, waarbij de regeling voor ontslag op basis van een objectief criterium wordt voorafgegaan door een vrijwillige vertrekregeling. De goedkeuring voorkomt onder voorwaarden dat de (voormalig) werkgever pseudo-eindheffing moet afdragen.

(besluit van 20 december 2013, nr. BLKB2013/2199M)

Dit besluit bevat:

– een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner- en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950,

– een aanwijzing van pensioenregelingen met een geringe overschrijding van de grenzen van het wezenpensioen,

– een standpunt over partner- en wezenpensioen op risicobasis in geval van de beperking van de fiscale kaders voor pensioenopbouw,

– een goedkeuring voor conversie van opgebouwde pensioenaanspraken met een recht op indexatie naar een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar en

– een aanwijzing van pensioenregelingen waarbij een verzekering wegens premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in werking is getreden.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volg het MvM Journaal via e-mail

Archief MvM Journaal

Onderdeel van www.loonheffing.nl. Thema Eenvoudig. Mogelijk gemaakt door Blogger.