Welkom op het MvM Journaal!


Het MvM Journaal bevat nuttige actuele informatie over de loonheffingen voor de professional.
Zie ook www.loonheffing.nl voor uitgebreide en unieke informatie over de loonheffingen.

Zoeken

woensdag 1 april 2020

Handboek loonheffingen 2020 online

Velen hebben erop gewacht. Het duurde langer dan gebruikelijk. Maar daar is hij dan eindelijk: het Handboek loonheffingen 2020. Nee, geen grap!
Prima leesvoer in deze dagen. Want natuurlijk gaan de loonheffingen min of meer gewoon door.
Uiteraard vermeldt deze versie van het Handboek nog geen crisismaatregelen. Maar ook dat komt naar verwachting wel goed.

donderdag 20 februari 2020

Verbeterde versie 3e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' online

De Belastingdienst heeft de verbeterde 3e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. 

In de verbeterde uitgave zijn de tabellen met tarieven, bedragen en percentages aangepast:

 • Tabelnummeringen zijn toegevoegd.
 • In tabel 1 zijn de grensbedragen van de schrijven 1a en 1b aangepast. 
 • In tabel 6a en 6b zijn de begin- en eindbedragen van de 2e en 3e schijf aangepast bij de tabel voor werknemers die uitsluitend premie volksverzekeringen moeten betalen. 
 • In tabel 6a en 6b is het eindbedrag van de 2e schijf aangepast bij de tabel voor werknemers die uitsluitend loonbelasting moeten betalen.
 • Aan de kopteksten van tabellen 5, 6a en 6b zijn België, Suriname of Aruba toegevoegd.

zondag 16 februari 2020

3e Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 online

De Belastingdienst heeft de 3e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. Het gaat om 6 aanpassingen en 3 nieuwe onderwerpen.

Aanpassingen:
 • Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) zijn de geïndexeerde bedragen vermeld.
 • Bij onderwerp 3 (Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein versie 7.0) zijn de wijzigingen die vermeld zijn bij onderwerp 2 verwijderd.
 • Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is de tijdelijke coulance tot 1 april 2020 toegevoegd.
 • Bij onderwerp 18 (Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)) is de tekst aangepast en aangevuld met de mogelijkheid om in te loggen bij de Belastingdienst met een EU-erkend inlogmiddel.
 • Bij onderwerp 22 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020) zijn enkele foutieve bedragen aangepast.

Nieuwe onderwerpen:
 • Indexatie verzuimboeten
 • Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
 • Verlenging aanvraagtermijn compensatieregeling Bbz (leenbijstand)

dinsdag 14 januari 2020

2e 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2020' online

De Belastingdienst heeft op 10 januari 2020 de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 gepubliceerd. Het gaat om 4 aanpassingen en 11 nieuwe onderwerpen.

Aanpassingen:
 • Aanvulling bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV).
 • Aanvulling bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak).
 • Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.
 • Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.


Nieuwe onderwerpen:
 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
 • Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
 • Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
 • De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd
 • Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
 • Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
 • Indexatie vrijwilligersregeling
 • Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring
 • Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
 • Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
 • Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020

dinsdag 31 december 2019

Een goed 2020 ...

... begint met een bijgewerkte MvM URLB 2011 (tekst 2020) met de toelichting per artikel.

En natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar van de makers van www.loonheffing.nl!

Volg het MvM Journaal via e-mail

Archief MvM Journaal

Onderdeel van www.loonheffing.nl. Thema Eenvoudig. Mogelijk gemaakt door Blogger.