Welkom op het MvM Journaal!


Het MvM Journaal bevat nuttige actuele informatie over de loonheffingen voor de professional.
Zie ook www.loonheffing.nl voor uitgebreide en unieke informatie over de loonheffingen.

Zoeken

maandag 15 oktober 2018

Alsnog overgangsrecht 30%-regeling

In het Regeerakkoord was afgesproken de maximale looptijd van de 30%-regeling met drie jaar te verkorten. Het kabinet meldt nu dat er alsnog overgangsrecht komt voor de groep waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen.

dinsdag 18 september 2018

Een prins op een fiets, hoe vind je zoiets?

Vandaag is het Prinsjesdag en dus verscheen het Belastingplan 2019. Vrij weinig over de loonheffingen. Voor sommigen van u had de beperking van de 30%-regeling ook wel weg mogen blijven. Maar er is ook goed nieuws.
U keek al langer uit naar de nieuwe regeling voor de fiets van de zaak. En deze staat een beetje verstopt. Het gaat om een vergroeningsmaatregel, dus staat het hier.
Het privévoordeel van de fiets wordt gesteld op 7% van de waarde (consumentenadviesprijs) van de fiets. Hierop komt in mindering (tot 0) wat de werknemer als vergoeding voor het privégebruik van de fiets is verschuldigd. Niet in mindering komt wat de werknemer aan derden betaalt, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak.
Maar daarvoor kijkt u natuurlijk op deze site en wel hier, onder 5.3: "Wel acht ik het denkbaar dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de werknemer de feitelijk verbruikte elektriciteit voor een ter beschikking gestelde auto tegen kostprijs doorlevert aan de werkgever. Tot de kostprijs behoren in zo’n geval ook de kosten van een meter om het feitelijke verbruik te kunnen vaststellen. Een dergelijke overeenkomst heeft geen gevolgen voor de vaststelling van het loon en daarmee de loonheffingen." En wat voor de auto van de zaak denkbaar is zal toch ook wel mogelijk zijn voor de fiets van de zaak?
Overigens maakt het kabinet geen haast met deze vergroeningsmaatregel. Wij meldden dit al in maart van dit jaar. De nieuwe fietsregeling gaat pas in met ingang van 1 januari 2020. 

vrijdag 20 juli 2018

1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
  1. Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland
  2. Meer loonbelastingtabellen
  3. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
  4. AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden
  5. Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert
  6. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019

woensdag 28 maart 2018

Evaluatie WKR naar de TK

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR).
Hij zal overleggen met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de WKR draagvlak bestaat. De meest kansrijke opties gaat hij uitwerken in wet- en regelgeving en in de communicatie richting betrokkenen. Daarbij is te denken aan: 
- afschaffen voorwaarde van aanwijzing bij gerichte vrijstellingen;
- bij maaltijden toestaan steekproefsgewijze bijtelling;
- herinvoeren normrente voor personeelsleningen;
- duidelijkheid geven in het Handboek Loonheffingen over het noodzakelijkheidscriterium en werknemerbijdragen.
Overigens blijkt uit het rapport niet waarom er een forfaitaire bijtelling komt voor de fiets van de zaak (zie het vorige bericht op het MvM Journaal). Wel is te lezen dat 2 (!) van de 1004 respondenten vroegen om een 'Gerichte vrijstelling voor fietsplan'.

dinsdag 20 maart 2018

Fietsregeling m.i.v. 2020

Het Belastingplan 2019 moet nog verschijnen. Maar het is nu al geslaagd. Daarin komt namelijk een geheel nieuwe fietsregeling, zo lezen we in antwoorden op kamervragen.
Het zal gaan om duidelijke en eenvoudig toepasbare regels om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een (lease)fiets van de zaak, met name als deze fiets naast de auto van de zaak kan worden gebruikt.
En daar was dus niet eens een referendum voor nodig. Och, was het maar vast Prinsjesdag …

Volg het MvM Journaal via e-mail

Archief MvM Journaal

Onderdeel van www.loonheffing.nl. Thema Eenvoudig. Mogelijk gemaakt door Blogger.