Welkom op het MvM Journaal!


Het MvM Journaal bevat nuttige actuele informatie over de loonheffingen voor de professional.
Zie ook www.loonheffing.nl voor uitgebreide en unieke informatie over de loonheffingen.

Zoeken

dinsdag 28 december 2021

Een goed 2022 ...

 

 ... begint met een bijgewerkte MvM URLB 2011 (tekst 2022) met de toelichting per artikel.

En natuurlijk alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar van de makers van www.loonheffing.nl!

dinsdag 23 november 2021

Belastingdienst publiceert Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 (2e uitgave)

 In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd.

6. wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
7. wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
8. wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
9. wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
10. AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast.

 • onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022)

In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding 'Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden'.

 • onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))

Onder 'Aangifte loonheffingen' stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.

 • onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)
  • 5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof.
  • In 5.2, onder 'Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag', is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan nog een jaar worden voortgezet.
  • In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd.
  • 5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd.

donderdag 28 oktober 2021

Belastingdienst publiceert 1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2022

 De Belastingdienst heeft de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 gepubliceerd, met informatie over de volgende onderwerpen:

 • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
 • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
 • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
 • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

woensdag 29 september 2021

Besluit noodmaatregelen coronacrisis V10

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

De goedkeuring voor het ongewijzigd doorlopen van vaste reiskostenvergoedingen (onder 6.2 ) is verlengd tot 1 januari 2022. Deze goedkeuring ziet alleen op vaste reiskostenvergoedingen waarop de werknemer uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht kreeg.

dinsdag 21 september 2021

Prinsjesdag 2021 en de loonheffingen

 Het is weer Prinsjesdag. En dus een nieuw Belastingplan 2022. Wat betreft de loonheffingen viel ons het volgende op.

- Wetsvoorstel Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 

Met de voorgestelde maatregel wordt het heffingsmoment in beginsel verschoven naar het eerste moment waarop de werknemer de mogelijkheid heeft de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen te verhandelen. Als loon wordt in aanmerking genomen de waarde in het economische verkeer van de aandelen op dat moment. De werknemer kan op het moment van uitoefening van de aandelenopties kiezen voor heffing op het moment van uitoefening. In dat geval vindt heffing plaats conform de huidige regeling.

- Aanpassing cap in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s

Het kabinet stelt voor om de cap in de bijtelling vanaf 2022 in twee stappen te verlagen. De cap is de catalogusprijs waarover de korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is. De korting op het bijtellingspercentage dat is vastgelegd in de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord wordt niet aangepast. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. De verlaging van de bijtelling over 2022 is daardoor maximaal € 2.100 en over 2023 maximaal € 1.800. Per 2025 wordt de korting op de bijtelling verlaagd van 6% naar 5%. In combinatie met de verlaging van de cap per 2023 naar € 30.000 wordt het bedrag van de korting op de bijtelling maximaal € 1.500.

- Verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups met een jaar

Met de voorgestelde maatregel wordt de tegemoetkoming voor de vaststelling van het gebruikelijk loon voor start-ups met een zogenoemde S&O-verklaring verlengd tot 1 januari 2023 vanwege de nog lopende evaluatie van de tegemoetkoming.

- Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Het kabinet introduceert een nieuwe gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten in de vorm van een vast forfaitair bedrag per thuiswerkdag. Deze vrijstelling geldt, naar keuze van de werkgever, per dag in plaats van de vrijstelling van een reiskostenvergoeding woonwerkverkeer naar de vaste werkplek. De werkgever kan hierbij de zogenoemde 128-dagenregeling pro rata toepassen. De thuiswerkfaciliteit kan wel samenlopen met een vrijgestelde vergoeding van reizen naar een andere plek dan de vaste plaats van werkzaamheden.

- Tijdelijke verruiming vrije ruimte (COVID-19)

Conform het Besluit noodmaatregelen coronacrisis vergroot het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor het kalenderjaar 2021. De vrije ruimte bedraagt 3% van de loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het restant van de loonsom.

Archief MvM Journaal

Onderdeel van www.loonheffing.nl. Thema Eenvoudig. Mogelijk gemaakt door Blogger.