Welkom op het MvM Journaal!


Het MvM Journaal bevat nuttige actuele informatie over de loonheffingen voor de professional.
Zie ook www.loonheffing.nl voor uitgebreide en unieke informatie over de loonheffingen.

Zoeken

vrijdag 20 juli 2018

1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd

U kunt de 1e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
  1. Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland
  2. Meer loonbelastingtabellen
  3. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
  4. AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en 4 maanden
  5. Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert
  6. Afkoopkorting pensioen in eigen beheer in 2019

woensdag 28 maart 2018

Evaluatie WKR naar de TK

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de evaluatie van de werkkostenregeling (WKR).
Hij zal overleggen met het bedrijfsleven om na te gaan voor welke aanpassingen in de WKR draagvlak bestaat. De meest kansrijke opties gaat hij uitwerken in wet- en regelgeving en in de communicatie richting betrokkenen. Daarbij is te denken aan: 
- afschaffen voorwaarde van aanwijzing bij gerichte vrijstellingen;
- bij maaltijden toestaan steekproefsgewijze bijtelling;
- herinvoeren normrente voor personeelsleningen;
- duidelijkheid geven in het Handboek Loonheffingen over het noodzakelijkheidscriterium en werknemerbijdragen.
Overigens blijkt uit het rapport niet waarom er een forfaitaire bijtelling komt voor de fiets van de zaak (zie het vorige bericht op het MvM Journaal). Wel is te lezen dat 2 (!) van de 1004 respondenten vroegen om een 'Gerichte vrijstelling voor fietsplan'.

dinsdag 20 maart 2018

Fietsregeling m.i.v. 2020

Het Belastingplan 2019 moet nog verschijnen. Maar het is nu al geslaagd. Daarin komt namelijk een geheel nieuwe fietsregeling, zo lezen we in antwoorden op kamervragen.
Het zal gaan om duidelijke en eenvoudig toepasbare regels om de waarde te bepalen van het privévoordeel van een (lease)fiets van de zaak, met name als deze fiets naast de auto van de zaak kan worden gebruikt.
En daar was dus niet eens een referendum voor nodig. Och, was het maar vast Prinsjesdag …

vrijdag 9 maart 2018

Handboek Loonheffingen 2018 beschikbaar

Het Handboek Loonheffingen 2018 is beschikbaar. U kunt de actuele informatie over 2018 online raadplegen.

De pdf van het handboek komt over ongeveer 2 weken. Daarna verschijnt elk kwartaal een nieuwe pdf van het handboek. Vanwege de late publicatie van het handboek zal de 1e nieuwe pdf dit jaar op 1 juli verschijnen en niet op 1 april.

zondag 31 december 2017

Een goed 2018 ...

... begint met een bijgewerkte MvM URLB 2011 (tekst 2018) met de toelichting per artikel.

En natuurlijk de beste wensen voor het nieuwe jaar van de makers van www.loonheffing.nl!

Volg het MvM Journaal via e-mail

Archief MvM Journaal

Onderdeel van www.loonheffing.nl. Thema Eenvoudig. Mogelijk gemaakt door Blogger.