Welkom op het MvM Journaal!


Het MvM Journaal bevat nuttige actuele informatie over de loonheffingen voor de professional.
Zie ook www.loonheffing.nl voor uitgebreide en unieke informatie over de loonheffingen.

Zoeken

donderdag 30 maart 2023

Belastingdienst publiceert standpunten kennisgroepen

De Belastingdienst publiceert standpunten van kennisgroepen, ook op het terrein van de loonheffingen.

Bij de uitvoering van wet- en regelgeving staat de Belastingdienst dagelijks voor keuzes bij de toepassing hiervan op individuele belastingplichtigen. Als daarbij vragen opkomen over hoe een bepaalde wettelijke regel moet worden uitgelegd en toegepast, kan een kennisgroep van de Belastingdienst zich hierover buigen. In deze kennisgroep zitten experts op het terrein waarover de vraag wordt gesteld. De kennisgroep neemt na een uitgebreide analyse een standpunt in.

De standpunten geven uitleg aan wet- en regelgeving in een specifiek geval en zijn bindend voor de inspecteurs. Daarmee dragen ze bij aan de eenheid van beleid en uitvoering van de wet- en regelgeving door de Belastingdienst. Deze standpunten van de Belastingdienst dienen in principe voor iedereen op een gelijk moment en op dezelfde wijze toegankelijk te zijn.

Nieuwe uitgave 'Handboek Loonheffingen 2023'

In deze 2e uitgave zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Zie het versiebeheer voorin de pdf. Verder is deze uitgave toegankelijker voor mensen met een visuele beperking.

maandag 6 maart 2023

Handboek Loonheffingen 2023 verschenen

 Op de site van de Belastingdienst is het Handboek Loonheffingen 2023 verschenen.


Wijziging verzamelbesluit diverse onderwerpen pensioenen

De Staatssecretaris van Financi├źn heeft het beleidsbesluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen van 11 december 2018, nr. 2018-28514 (Stcrt. 2018, 68653) gewijzigd.

De wijzigingen betreffen de aanpassing van onderdeel 5.4. en de toevoeging van een nieuw onderdeel 5.5. Daarnaast zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht.

Het betreft de voorwaarden voor het in een aantal situaties geruisloos omzetten van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting in een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

dinsdag 15 november 2022

Belastingdienst publiceert 1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

De Belastingdienst heeft de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd, met informatie over de volgende onderwerpen:

1 Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

2 Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

3 Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

4 Verlaging Aof-premie

5 Tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

6 Geen wijzigingen in regelgeving AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding en wisselende arbeidsomvangen voor 2023

7 Hoge AWf-premie voor BBL-overeenkomsten met uitzendbeding

8 Wijzigingen gebruikelijkloonregeling

8.1 Vervallen van de uitzondering voor innovatieve start-ups

8.2 Afschaffen van de doelmatigheidsmarge

9 Verlaging van de ‘cap’ bij priv├ęgebruik elektrische auto

10 Wijzigingen voor extraterritoriale kosten en de 30%-regeling

10.1 Jaarlijkse keuze voor toepassing 30%-regeling of voor vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten

10.2 Aftopping bedrag toepassing 30%-regeling voor ingekomen werknemers

11 Herstellen van toegepast anoniementarief

12 Bezwaar tegen een naheffingsaanslag loonheffingen

13 Rentestop bij naheffingsaanslag loonheffingen

14 Verhoging wettelijk minimumloon

15 AOW-leeftijd in 2023

16 Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

16.1 Nieuwe rubrieken voor premie en premieloon AWf-uitkering

16.2 Nieuwe rubrieken voor premieloon Whk

16.3 Gewijzigde rubriek: Code reden einde arbeidsverhouding

16.4 Gewijzigde omschrijving code soort inkomstenverhouding / inkomenscode 31 (ZW / WAZO)

16.5 Nadere toelichting bij het gebruik van code aard arbeidsverhouding 21, 22 en 83 (WSW en BBL)

Archief MvM Journaal

Onderdeel van www.loonheffing.nl. Thema Eenvoudig. Mogelijk gemaakt door Blogger.